Hopp til hovedinnholdet

Nei til to, og ja til én ny behandling mot MS

(Illustrasjonsbilde)

Under mandagens møte sa Beslutningsforum nei til to og ja til én ny behandling mot MS. Norske fagpersoner er redd for at avslagene gjør at Norge blir hengende etter. 

Det var tre nye behandlinger mot MS oppe til vurdering under mandagens møte i Beslutningsforum: Tysabri sc (natalizumab), Kesimpta (ofatumumab) og Ponvory (ponesimod)

     

Disse fikk nei

Tysabri (natalizumab) var en av medisinene som Beslutningsforum for nye medisiner fjernet høsten 2019. Nå er den kommet som subkutan injeksjon (sprøyte i underhudsvevet), og ikke månedlig infusjon som tidligere. Virkestoffet er det samme, men måten pasientene får medisinen på er endret. Tysabri sc fikk nei. Beslutningsforum skriver i sin beslutning at prisen på legemiddelet er for høy.

Kesimpta (ofatumumab) fikk også nei. Også her skriver Beslutningsforum at prisen er for høy. Fagmiljøet i Norge har tidligere uttrykt store forventninger til denne behandlingen, da det er en effektiv B-celleterapi på linje med rituksimab og Ocrevus. B-celleterapi brukes mer og mer innenfor MS.

Elisabeth Gulowsen Celius, professor og overlege ved OUS, er skuffet over beslutningene.

- Jeg synes det er veldig trist at Kesimpta ikke er blitt tilgjengelig. Pasientene får ikke tilgang til et høyeffektivt behandlingsalternativ, sier hun.

Hun opplyser om at Kesimpta skiller seg fra andre B-celleterapier (rituksimab og Ocrevus, red.anm.) ved at den er fullhumanisert. Det betyr at sannsynligheten for bivirkninger hos pasientene er mindre. Ocrevus er delvis humanisert, rituksimab er ikke-humanisert.

Hun forteller videre at Kesimpta tas som subkutan injeksjon som pasienten kan gjøre hjemme én gang i måneden.

- Dette er en stor fordel. Med injeksjon én gang i måneden er halveringstiden kortere, og det betyr at behandlingen er raskere reversibel. Dette kan ha stor betydning da behandler har mulighet til å styre behandlingen. Vi kan avbryte eller endre behandling uten forsinkelser, noe som for eksempel kan være viktig i forbindelse med vaksinering eller bivirkninger, sier Celius.

     

Ponvory fikk ja

Ponvory (ponesimod) ble godkjent til behandling av attakkvis MS (RRMS).

- Dette er en mer selektiv utgave av Gilenya, i likhet med Zeposia (ozanimod) og Mayzent (siponimod). Således gir dette oss et alternativ til Gilenya som vi ikke får lov å bruke, og det er fint, sier Celius.

Mayzent er enda ikke vurdert for bruk i Norge.

Gilenya var også en av medisinene som ble fjernet for bruk i Norge høsten 2019

      

Bekymret for pasientene

Elisabeth Gulowsen Celius er bekymret over at flere og flere behandlinger mot MS får nei hos Beslutningsforum.

Øivind Torkildsen, professor og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, deler denne bekymringen. Både Torkildsen og Celius mener at mandagens nei kan føre til at Norge blir hengende etter, og at norske pasienter ikke får tilgang til det som er dokumentert høyeffektiv behandling. Dette kan føre til at Norge blir mindre attraktiv som sted for utprøvinger og studier, noe som i sin tur vil gå ut over pasientene. 

- MS-pasienter er ulike, og for at vi skal kunne gi best mulig behandling er det viktig at behandlingen individualiseres og persontilpasses. For å gjøre dette trenger vi å ha tilgang til alle medikamentene, sier Celius.

Dette får de støtte av i fagmiljøet. Mange er enige om at systemet for innføring av nye metoder i Norge ikke fungerer godt nok slik det er i dag.

      

Se til Danmark

Elisabeth Gulowsen Celius ser gjerne til naboland for bedre løsninger på hvordan nye behandlinger skal innføres i Norge.

- Jeg skulle ønske meg et system som i Danmark, hvor man forventer at 80% av pasientene får den behandlingen man er enige om er det rimeligste alternativ innenfor sin kategori. Dette betyr at man beholder valgfrihet for de pasientene hvor det må tas ekstra hensyn, for eksempel på grunn av bivirkninger, andre sykdommer osv.

- Vi er dessverre fratatt en del muligheter. Og det går utover pasientene, avslutter hun.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.