Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport om MS-legemidler er ferdig

(Illustrasjonsbilde)

Nye metoder har mottatt en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler. Rapporten skal behandles av Bestillerforum RHF før den blir offentliggjort.  

Høsten 2018 startet Folkehelseinstituttet (FHI) arbeidet med en ny metodevurdering av MS-legemidler. Metodevurderingen skal vurdere effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved MS-legemidler.

Metodevurderingen har tatt for seg legemidlene som brukes ved behandling av MS, inkludert off-label behandlingen rituksimab. Rapporten inkluderer også juridiske og etiske vurderinger for bruk av rituksimab som et off-label medikament.

         

Skal behandles 26. august

FHI ferdigstilte den fullstendige metodevurderingen av MS-legemidler rett før sommeren. Seniorforsker Torunn Elisabeth Tjelle har hatt ansvaret for metodevurderingen i FHI. Hun opplyser til Dagens Medisin at de har avsluttet arbeidet og oversendt rapporten til Bestillerforum RHF.

Geir Tollåli, leder av Bestillerforum RHF, bekrefter til Dagens Medisin at rapporten skal behandles den 26. august.

Bestillerforum RHF må gi sine tilrådninger og vurderinger, før Beslutningsforum kan vurdere hva rapporten medfører for norsk MS-behandling. Beslutningsforum vil trolig ta stilling til dette senere i høst.

        

Store forventninger

Overlege og professor Øivind Torkildsen er en av mange som er veldig spent på konklusjonene i metodevurderingen.

Overlege og professor Øivind Torkildsen

- Jeg er særlig spent på hvordan rapporten forholder seg til bruk av rituksimab ved MS. Dette medikamentet har jo i økende grad blitt brukt off-label, men det foreligger ikke fase III randomiserte studier, som for de andre medikamentene som er vurdert. Derimot foreligger det mange observasjonsstudier. Det er svært interessant hvordan denne typen data blir tolket i rapporten, sier han til ms.no

- Konklusjonene kan få betydning for et stort antall personer med MS.

Bestillerforum RHF

- Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonale metodevurderinger til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet.

- Bestillerforum RHF gjennomgår rapportene etter utført metodevurdering og tar stilling til om disse er klare til å sendes til beslutning i de regionale helseforetak.

- Medlemmer er de fire fagdirektører fra de regionale helseforetak og to representanter fra Helsedirektoratet.

Kilde: nyemetoder.no

Beslutningsforum for nye metoder

- Fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.

- Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i Beslutningsforum.

- Består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

Kilde: nyemetoder.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.