Hopp til hovedinnholdet

Nye kriterier i RAM-MS

(Foto: Haukeland universitetssykehus)

Stamcellestudien har fått en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner. Nå revideres kriteriene og studien åpnes for flere. 

- Også de som tidligere er behandlet med rituksimab vil nå kunne inkluderes i studien.

Det sier prof. Øivind Torkildsen. Sammen med prof. Lars Bø og hematolog Anne Kristine Lehmann, leder og gjennomfører han stamcellestudien, med navn RAM-MS.

Pasienter som har mottatt behandling med langvarig effekt på immunsystemet (Lemtrada, HSCT, Mavenclad, Ocrevus eller rituksimab) har tidligere ikke kunne deltatt i studien.

Nå endres kriteriet. Pasienter som har fått behandling med rituksimab kan inkluderes.

- Dette skyldes at man nå har fått mer erfaring med sikkerhet av HSCT etter denne behandlingen, opplyser Torkildsen

Pasienter som er tidligere behandlet med HSCT, Lemtrada, Mavenclad og Ocrevus er fortsatt utelukket. Dette er fordi disse behandlingene er komparatorer (sammenligningsbehandlinger) i studien.

     

Studien fortsetter i Norge

RAM-MS skal undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom behandlingene. Det var opprinnelig planlagt at ca. 100 pasienter skulle delta i studien. Halvparten av dem skulle være fra Norge.

- Vi ligger godt an i Norge. Målet var å inkludere 50 pasienter, og nå har vi straks inkludert nummer 47.

Studien er en såkalt multisenterstudie hvor Norge samarbeider med hematologiske og nevrologiske avdelinger i Sverige, Danmark og Nederland.

- På grunn av covid-19 har studien og inklusjonen stoppet opp i de andre landene. De har ikke kommet ordentlig i gang igjen, opplyser Torkildsen.

- Ekstrabevilgningen (fra desember 2020, red. amn.) gjør at vi kan rekruttere en større andel i Norge og fortsette å inkludere personer med MS også etter at vi har fått inn over 50 i Norge.

     

Forventer raskere inklusjon

Halvparten av de som er med i studien vil bli trukket til behandling med stamcelletransplantasjon, mens den andre halvparten kan få en av de andre studiebehandlingene.

De andre studiebehandlingene er Lemtrada, Mavenclad og Ocrevus. Komparator velges av behandlende lege, i samråd med pasienten.

Da studien startet i 2015 var målet å ha resultater klart i 2022. Studien har disse årene blitt forsinket flere ganger, sist på grunn av covid-19. Torkildsen kan ikke svare på når han forventer at resultatene foreligger.

- Vi håper at en utvidelse av kriteriene vil bidra til at inklusjonen går raskere. Det vil igjen gi oss fortere svar.

- Dersom studien viser en tydelig tendens den ene eller den andre veien, vil det kanskje være etisk riktig å avslutte studien tidligere, sier Torkildsen.

     

Kriteriene er nå:

  • Attakk under pågående MS-behandling siste år, behandlet med steroider og verifisert på MR.
  • Minst én kontrastladende MR-lesjon eller minst tre nye eller forstørrede T2-lesjoner.
  • Alder 18-50 år.
  • RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
  • EDSS 0 til 5,5.
  • Attakket/attakkene må ha oppstått minst tre måneder etter oppstart med immunmodulerende medikament.
  • Pasienter som fyller kriteriene over og som mottok behandling med rituksimab for minst 9 måneder siden vil kunne inkluderes.
  • Pasienter som har mottatt behandling med Lemtrada, HSCT, Mavenclad og Ocrevus vil ikke kunne inkluderes.  

 

Mer informasjon på nettsidene

Det er laget en egen nettside for RAM-MS-studien: www.ram-ms.no 

Pasienter og pårørende kan her finne informasjon om bakgrunnen for studien, hvilke forskningsresultater som forventes og om praktisk gjennomføring av studien.

Er du interessert i å delta?

Nevrologer henviser aktuelle pasienter til nærmeste studiesenter for gjennomgang av kriteriene. Her randomiseres pasientene enten til stamcelletransplantasjon eller til sammenligningsgruppen. Alle deltakerne sendes så til Haukeland, som registrerer MS-status før behandlingsstart. Stamcellegruppen behandles på Haukeland, mens sammenligningsgruppen behandles på lokalt sykehus. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.