Hopp til hovedinnholdet

Nytt MS-blad: Nye anbefalinger for MS-medisiner

Nye anbefalinger for MS-behandling er lagt fram. Her fra møtet i Lillestrøm. (Foto: Gudrun Østhassel)

MS-bladet er straks på vei ut i postkassene. Les om MS-registeret, ny forskning og rehabilitering. Og om nye anbefalinger for MS-medisiner. 

Mavenclad, Aubagio og Copemyl skal i 2019 være førstevalget ved oppstart eller bytte av behandling. Hvilken medisin man blir tilbud avhenger av hvor aktiv sykdommen er, vurdert av hver enkelt nevrolog.

Dette ble offentliggjort på et møte på Lillestrøm i januar der Sykehusinnkjøp (tidligere LIS) la fram sine anbefalinger til norske nevrologer etter å ha hentet inn anbud på medisinene som brukes ved behandling av MS.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anbud på MS-legemidlene og rangerer de ulike legemidlene etter lavest pris. Sykehusinnkjøp arbeider for å legge grunnlag for avtaler om kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene. Målet deres er å redusere kostnadene til pasientbehandling. MS-forbundet er kritisk til måten dette gjøres på. Les mer i MS-bladet. 

Medisinene innenfor hver gruppe anses for å være likeverdige av ekspertgruppen som har gitt anbefalinger til sykehusinnkjøp. Sykehusinnkjøp oppfordrer sterkt at ved oppstart eller endring av behandling skal billigste alternativ velges. Dersom det gjøres et annet valg, må en begrunnelse skrives inn i pasientens journal.

Det ble mottatt anbud på 13 medisiner for attakkvis MS. Medisinene innenfor hver gruppe anses av ekspertgruppen å være likeverdige. Medikamentet markert med rødt er det foretrukne i hver gruppe. Lemtrada er ikke med i gruppeinndelingen grunnet spesielle omstendigheter. Les mer om Lemtrada i MS-bladet. 

     

Sammenligningsgruppe 1

Sammenligningsgruppe 2

Sammenligningsgruppe 3

Mavenclad (tablett)

Eksempelpasient 75 kg *

Aubagio (tablett)

Copemyl (sprøyte)

Tysabri (infusjon)

Tecfidera (tablett)

Betaferon, Bayer (sprøyte)

Mavenclad (tablett)

Eksempelpasient 95 kg *

Gilenya (tablett)

Betaferon, Orifarm (sprøyte)

 

 

Copaxone (sprøyte)

 

 

Avonex (sprøyte

 

 

Plegridy (sprøyte)

 

 

Rebif (sprøte)

* Kostnadene knyttet til Mavenclad er beregnet ut fra behandling over fire år. Kostnadene vil variere ut fra hvilken dose pasientene får. Dosen varierer avhengig av vekt hos pasienten.   

     

Anbefaler å bytte til kopimedisin

Spesialistgruppen i Sykehusinnkjøp anbefaler i anbudet for 2019 at pasienter som står på behandling med Copaxone bør bytte behandling til Copemyl. Dette begrunnet at Copemyl har en lavere pris enn Copaxone.

Copemyl er et generisk likeverdig medikament av Copaxone. Det er godkjent av legemiddelmyndighetene i USA og Europa, blant annet basert på en studie som ikke viser noen forskjell i effekt eller bivirkninger mellom de to legemidlene.

             

Lemtrada holdes utenfor

Ekspertgruppen har valgt i årets anbefalinger å plassere Lemtrada i en egen gruppe.

Bakgrunnen er forekomsten av autoimmune komplikasjoner etter gjennomført behandling. Ekspertgruppen ønsker derfor ikke at Lemtrada skal være førstevalg ved oppstart av behandling. Les mer om Lemtrada i MS-bladet. 

         

Rituksimab

Ocrevus fikk nei fra beslutningsforum i høst, og ble ikke innført til behandling av verken primær progressiv MS eller attakkvis. Det skal gjøres en ny vurdering når Folkehelseinstituttet har ferdigstilt den pågående fullstendige metodevurderingen for MS. Metodevurderingen gjennomføres for alle legemidler til bruk ved MS, inkludert off-label behandlingen rituksimab.

Metodevurderingen planlegges ferdig mai 2019.

De regionale fagdirektørene har fattet en beslutning om unntak for bruk av rituksimab til behandling av MS. Det betyr at legene har mulighet til å foreskrive denne.

          

Fortsatt hemmelige priser

De eksakte prisene for hvert medikament er hemmelige. Bakgrunnen skal være at legemiddelselindustrien ser på prisene som bedriftshemmeligheter.

MS-forbundet mener denne hemmeligholdelsen er meget uheldig. Saken om hemmelige priser skal tas opp i Stortinget i løpet av våren 2019.   

            

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.