Hopp til hovedinnholdet

RAM-MS: 10 pasienter inkludert

Hanne Holmen var den første pasienten i RAM-MS-studien som fikk stamcelletransplantasjon. Her høstes stamceller på Haukeland universitetssykehus. (Foto: Privat)

Nevrologer fra hele landet oppfordres til å informere om stamcellestudien på Haukeland.

Til nå er 14 pasienter screenet i stamcellestudien, hvorav 10 pasienter er inkludert og randomisert (tilfeldig valgt) til en av behandlingsarmene.

Pasientene er så langt blitt henvist fra syv ulike sykehus, og målet med studien er at pasienter fra hele landet skal få mulighet til å bli vurdert for studiedeltakelse. Alle studiesentrene (UNN, St Olav, HUS og Ahus) er nå åpne for henvisning til vurdering/screening.

-  Vi oppfordrer nevrologer fra hele landet som treffer MS-pasienter med behandlingssvikt, til å informere om studien som et mulig behandlingsalternativ.

Det skriver studieteamet i et nyhetsbrev til nevrologer og studiemedarbeidere.

Studieteamet består av Lars Bø (nevrolog), Anne Kristine Lehmann (hematolog), Øivind Torkildsen (nevrolog), Kristin Eikevåg (studiesykepleier) og Bente Vangen (studiekoordinator).

RAM-MS har som formål å sammenlikne effekten av autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT) mot Lemtrada ved attakkvis MS.

Studien er aktuell for pasienter med RRMS som har sykdomsaktivitet under pågående MS-behandling (Copaxone/Copemyl, interferoner, Aubagio, Tecfidera, Gilenya eller Tysabri).

Inklusjonskriterier

  • Attakk under pågående MS-behandling siste år, behandlet med steroider og verifisert på MR.
  • Minst 1 kontrastladende MR-lesjon eller minst 3 nye eller forstørrede T2-lesjoner.
  • Alder 18-50 år.
  • RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
  • EDSS 0 til 5,5.
  • Attakket/attakkene må ha oppstått minst 3 måneder etter oppstart med immunmodulerende medikament.

Induksjonsbehandling ekskluderer

Pasienter som tidligere har mottatt behandling med langvarig effekt på immunsystemet (induksjonsbehandling), vil ikke kunne inkluderes. Dette gjelder tidligere behandling med Lemtrada, HSCT, Mavenclad, MabThera/Rixathon eller Ocrevus.

Foreløpig er alle pasientene henvist til og screenet ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Av disse pasientene er 3 henvist fra UNN, 4 fra Sykehuset Innlandet, 4 fra HUS, 1 fra Molde sjukehus, 1 fra Stavanger Universitetssykehus og 1 fra Nordlandssykehuset.

Pasientene som så langt har blitt henvist til HUS er blitt screenet for studien innen 1-2 uker. Etter randomisering startes studiebehandlingen vanligvis innen 2-4 uker, opplyser studieteamet i nyhetsbrevet.

Les mer på RAM-MS-studiens hjemmeside

Les mer om studien i MS-bladet

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.