Hopp til hovedinnholdet

Stamcelletransplantasjon: Metodevurderingen lite relevant

Generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad, mener metodevurderingen av HSCT har klare mangler.

Snart skal det avgjøres i hvilken grad stamcelletransplantasjon ved MS skal tas i bruk. Metodevurderingen bør ikke tillegges stor vekt.

Det slår generalsekretær Mona Enstad fast i denne pressemeldingen:

(Innlegget kan også leses i Dagens Medisin)

Metodevurderingen er lite relevant

Kunnskapssenteret har gjort en metodevurdering av autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) ved multippel sklerose. Den sier at effekten ikke er godt nok dokumentert. Rapporten baserer seg på en firkantet forståelse av medisinsk virkelighet.

Kunnskapssenteret mener at behandlingseffekt ved HSCT ikke kan bedømmes fordi studiene mangler kontrollgruppe. Metodevurderingen blir da lite relevant for den gruppen MS-pasienter som er aktuelle for behandlingen i Norge.

Dette er pasienter som raskt blir dårligere selv om de får den beste, konvensjonelle behandlingen. Slike pasienter egner seg ikke for studier med kontrollgruppe.

Man må da vurdere kunnskapsgrunnlaget mer samlet, og blant annet se på hva som er den sannsynlige prognosen for disse pasientene dersom man ikke gir dem HSCT.

Rapporten gjør ikke noe forsøk på dette.

Vurderer ikke dagens risiko

Rapporten gjør heller ikke noe forsøk på å vurdere hvor risikabelt HSCT er med de metoder og på de pasienter som behandles i dag, nemlig lav cellegiftintensitet (non-myelo) til pasienter med lav invaliditet.

Her er det ingen kjent mortalitet, verken i Norge (6 pasienter) eller i Sverige (over 100 pasienter).

Høy behandlingsrelatert dødelighet er hovedsakelig knyttet til eldre studier der man har brukt høyere doser cellegift.

Ekstern ekspertise

I arbeidet med metodevurderingen burde Kunnskapssenteret involvert eksterne eksperter som kunne belyst viktige momenter ved dagens HSCT-behandling.

Det ville vært naturlig å innhente kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS på Haukeland universitetssykehus, som i år har gjort stamcelletransplantasjon på seks MS-pasienter.

Eller fra svenske nevrologer og hematologer som har betydelig erfaring med slik behandling, og som har høy tillit i det internasjonale MS-miljøet.

Avgjøres i januar

50 norske MS-pasienter har tatt behandlingen i utlandet og betalt opp mot en million kroner hver. 50 nye står på venteliste ved klinikker rundt om i verden.

Kompetansetjenesten i Bergen ønsker å gi forskningsbasert behandling til 25 pasienter per år i et nasjonalt tilbud. Det vil koste penger i en startfase.

Arbeiderpartiet har satt av 20 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett til dette prosjektet. Senterpartiet har satt av 50 millioner.

Rapporten bør ikke stoppe norsk tilbud

Fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene sitter nå og vurderer Kunnskapssenterets rapport. I løpet av januar vil Beslutningsforum avgjøre hvilke konsekvenser den skal få.

Denne metodevurdering bør ikke få avgjørende plass i beslutningsgrunnlaget.  Det vil være et stort tilbakeslag for norske MS-pasienter om helsemyndighetene setter foten ned.

Mona Enstad
generalsekretær i MS-forbundet

Les Kunnskapssenterets svar i Dagens Medisin

Les Kunnskapssenterets metodevurdering her

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.