Hjem / Kunnskapsbank / Rettigheter / Hjelpestønad

Hjelpestønad

Du kan ha rett til hjelpestønad hvis du har behov for langvarig pleie og tilsyn på grunn av varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse. Du må ha hjelp til personlige gjøremål som andre ikke trenger, for eksempel hjelp til personlig stell eller hjelp til å spise.

Denne fagartikkelen er kvalitetssikret av:

Ellen M. Berg – sosionom ved MS-senteret i Hakadal

Hvor mye kan jeg få?

Satsen for hjelpestønad for voksne er 1.296 kroner per måned (pr. 1 juli 2023). Beløpet er ment å dekke 2–2,5 timer privat hjelp per uke. Pleien eller tilsynet skal altså gjøres av privatpersoner som for eksempel ektefelle, foreldre, venn eller naboer. 

Du kan sende inn søknad om hjelpestønad hos nav.no

Har du fått avslag?

I vedtaket hvor du har fått avslag skal det stå hvordan du går fram hvis du skal klage, hvem du skal klage til og klagefrist. Her kan du lese mer om klage.

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel om økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom, skrevet av Inghild Follestad, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Relevant