Hjem / Kunnskapsbank / Rettigheter / Økonomisk sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv.

Denne fagartikkelen er kvalitetssikret av:

Ellen M. Berg – sosionom ved MS-senteret i Hakadal

Kort om økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke utgiftene dine selv. Det er mange typer utgifter du kan søke om støtte til – å leve, helse og tannbehandling, depositum til bolig og strømutgifter.

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode, for eksempel penger til mat.

Les mer om ordningen og hvordan du søker.

Det er kun ett søknadsskjema hvor du selv beskriver hva du søker om. Du skal søke til NAV-kontoret i kommunen der du oppholder deg.

Hvem kan få?

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en individuell vurdering av søknaden sin. Du må i utgangspunktet ha lovlig opphold i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Du har ikke rett til økonomisk sosialhjelp hvis du oppholder deg i utlandet.

Hva kan du få støtte til?

Du kan søke om å få hjelp med nødvendige utgifter du ikke kan dekke selv. Det er mange typer utgifter du kan søke om støtte til – å leve, helse og tannbehandling, depositum til bolig og strømutgifter.

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat, hygieneartikler og reiseutgifter.

Det er bare ett søknadsskjema hvor du selv beskriver hva du ønsker å søke om økonomisk støtte til.

Du kan lese mer om økonomisk sosialhjelp og søke støtte her

Hvor mye kan du få?

Hvor mye du kan få i økonomisk støtte, vurderer NAV ut fra situasjonen din, inntektene og utgiftene dine. Alle kommuner har veiledende satser for livsopphold. Noen kommuner har egne satser, mens andre kommuner følger de statlige veiledende satser.

Alle andre muligheter skal være prøvd, f.eks. sparepenger.

Ønsker du veiledning?

Du skal søke til NAV-kontoret i kommunen der du oppholder deg. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Du kan også kontakte NAV på telefon.

Lovverket

Sosialtjenesteloven § 18. Stønad til livsopphold

Sosialtjenesteloven § 19.Stønad i særlige tilfeller

Relevant