Hjem / Kunnskapsbank / Symptomer / Språk, tale og svelgeproblemer

Språk, tale og svelgeproblemer

Noen med MS kan oppleve svelgeproblemer i varierende grad – for eksempel å svelge vrangt. Noen har også uttalevansker, siden det til en viss grad er den samme muskulaturen som brukes til tale og svelg. En logoped kan hjelpe til med å kartlegge problemet, og foreslå et behandlingsforløp.

Artikkelen er kvalitetssikret av: 

Gro Owren Nygaard – forsker og nevrolog ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

I korte trekk

Hvis du har MS kan du oppleve å ha svelgeproblemer i blant. For eksempel å «svelge vrangt» og få mat i vrangstrupen. Har du spise- eller svelgevansker kan du også oppleve å snøvle, ha svak eller luftfylt stemme eller andre uttalevansker. Grunnen til det er at muskulaturen i munnen og svelget kan være svekket.

Behandling av språk-, tale- og svelgevansker foregår både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Du bør ta kontakt med fastlegen din hvis du ønsker en henvisning til logoped. En logoped kan kartlegge omfanget og foreslå et behandlingsforløp for både uttalevansker (dysartri,) stemmevansker, samt spise- og svelgevansker (dyfagi).

Uttalevansker

Uttalevansker ved MS karakteriseres ofte som «snøvling». På fagspråket kalles det dysartri. Det skyldes at muskulaturen i munnen og svelget er svekket. Talevanskene kan også henge sammen med fatigue. Fatigue kan også gjøre symptomene verre.

Behandling

En logoped kan hjelpe deg med å trene på tempo og tydeligere tale. Det kan kompensere for noe av utydeligheten. Enkle stemmeøvelser og/ eller «fonasjon i rørmetoden» (dvs. at du lager lyd ned i vann ved hjelp av et plastrør) kan også hjelpe deg med en tydeligere tale.

Stemmevansker

Stemmevansker er et vanlig symptom ved MS. På grunn av ødelagte nervebaner og svekket muskulatur, kan stemmeleppene bli svake(re). Dette kan  gjøre det utfordrende å få nok volum, tonefall og kvalitet på stemmen.

Behandling

Enkle stemmeøvelser og/eller «fonasjon i rørmetoden» (dvs. at du lager lyd ned i vann ved hjelp av et plastrør) er for mange et nyttig hjelpemiddel. Hvis du trenger en stemme som bærer godt, fordi du må høres i store forsamlinger eller lignende, bør du sjekke ut kurset: Lee Silverman Voice Therapy (LSVT).[1]  En logoped kan gjennomføre det sammen med deg.

Spise- og svelgevansker

Noen med MS opplever spise- og svelgvansker. På fagspråket kalles det dysfagi. Årsaken er at muskulaturen i munnen og svelgen er svekket.

Behandling

En logoped kan hjelpe deg med å kartlegge omfanget, og komme med konkrete tiltak. For eksempel å endre konsistensen på fast føde, eller tilsette fortykningsmiddel i drikke (pga. lett å svelge vrangt). En logoped kan også gi deg råd om f.eks. temperatur og smak på maten, spisetempo og mengde mat per munnfull. Logopeden gir også veiledning i svelgeforberedende teknikker, samt korrekt hode- og sittestilling.

Tips!

For mange har kullsyreholdig drikke før og under måltidet en positiv innvirkning på svelgingen. Kullsyren vekker svelgesensorikken og optimaliserer svelgingen.

Svært plaget?

Hvis du er mye plaget med svelgeproblemer trenger logopeden mer informasjon om hvor i svelgeprosessen det går galt. Via fastlegen eller sykehuset kan det henvises til videofluoroscopi (røntgenundersøkelse av svelget). Det er viktig å gjøre dette for å bekrefte eller avkrefte feilsvelging. Hvis mat går ned i lungene kan det føre til lungebetennelse.

Hvis svelgeproblemene er så store at det ikke er forsvarlig å svelge mat via munnen, kan man få mat via en sonde (plastrør via nesen) i en periode. Det finnes også en mer permanent løsning som går direkte inn i magen (PEG).  Dette sikrer inntak av ernæring og medisinering, og kan og forbedre livskvaliteten. Svært få med MS trenger sonde eller PEG. 

Lyst til å lære mer?

MS-podden: podkast om stemme, uttale og svelgvansker

Logopedens oppgaver.

Lee Silverman Voice Therapy (LSVT) Global. Et kurs for personer med behov for en stemme som bærer godt .

Vitenskapelig artikkel: The frequency of dysphagia and its impact on adults with multiple sclerosis based on patient-reported questionnaires

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel om språk- tale- og svelgeproblemer, skrevet av Ole-Andreas Holmsen, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Vi vil også takke brukerpanelet ved Hanne Fjellheim, Therese Johannesen og Bjarni Dagbjartsson som har gitt verdifulle innspill og ideer til denne artikkelen.

Relevant