Hjem / Kunnskapsbank / Symptomer / Fatigue (utmattelse)

Fatigue (utmattelse)

Studier viser at 60-90 % av alle med MS opplever fatigue i løpet av sykdomsforløpet. Rundt 40 % opplever det som et av sine største problemer. Fatigue er med andre ord et vanlig trekk ved sykdommen, og handler ikke om latskap eller mangel på motivasjon.

Artikkelen er kvalitetssikret av: 

Øivind Torkildsen, professor og nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus.

I korte trekk

Hvis du har fatigue (utmattelse) har du ofte lite fysisk og /eller mental energi. Trettheten går ikke nødvendigvis over ved søvn eller hvile. Det er en vanlig og utbredt plage ved MS, og handler ikke om latskap eller mangel på viljestyrke.

Flere har fatigue uten å være klar over det. Plagene kan være diffuse eller vanskelig å forstå seg på – både for deg selv og andre. Mange sliter derfor med dårlig samvittighet, uten grunn.

Hvis fatiguen har oppstått og vart i mindre enn seks uker, betegnes den som akutt. Hvis den har vart i over seks måneder, betegnes den som kronisk.

Film om fatigue

Kjennetegn

Studier viser at 60-90 % av alle med MS, opplever fatigue i løpet av sykdomsforløpet. Dette er noen av de vanligste kjennetegnene:

 • Det påvirkes av humør, smerter og temperatur.
 • Plagene er ofte verst om ettermiddagen/kvelden.
 • Det kan opptre når som helst i MS-forløpet.
 • Det er ingen sammenheng mellom fysisk funksjonsevne og fatigue.
 • Fatigue kan være en forløper til et MS-attakk (relaps).
 • Plagene kan oppleves både fysisk og/eller mentalt.

Årsaker

Vi skiller ofte mellom primær og sekundær fatigue. Primær fatigue skyldes selve sykdommen, mens sekundær fatigue skyldes andre MS-symptomer som for eksempel; smerter, søvnproblemer, kosthold, stress, infeksjoner, lavt stoffskifte eller lav blodprosent. Det er viktig å få kartlagt hvilke faktorer som kan forsterke den primære fatiguen og/eller være årsaken til den sekundære fatiguen.

Årsakene til fatigue er sammensatte og kan både forårsake og forverre plagene. Vi antar at noe av årsaken ligger i strukturelle endringer i sentralnervesystemet, men de eksakte mekanismene er ukjente. Andre årsaker kan være:

 • Smerter, vannlatingsproblemer, angst/ depresjon, søvnforstyrrelser, nedsatt fysisk funksjon, styrke, utholdenhet og koordinasjon, nedsatt kognitiv funksjon, nedsatt lungekapasitet eller spastisitet.
 • Kosthold, stress, infeksjoner, lavt stoffskifte, lav blodprosent eller lite vitamin D.
 • Varmeintoleranse.
 • Bivirkninger av smertestillende, spastisitetsdempere og sovemedisiner.
 • Medikamenter mot høyt blodtrykk, depresjon, allergi, p-piller, epilepsi, astma og enkelte medisiner mot sukkersyke
 • Enkelte forebyggende medikamenter kan også gi fatigue

Kartlegging

Kartleggingen er ofte en kombinasjon av samtale, undersøkelse og bruk av selvrapporteringsverktøyer. Henvisning til ergoterapeut for kartlegging er ganske vanlig. Da går man gjennom ulike tester som kartlegger kognisjonen din. En ergoterapeut kan også hjelpe deg med anskaffelse av energibesparende hjelpemidler.

Behandling og tiltak

Årsakene kan være  sammensatte. Derfor er behandlingen naturlig nok også sammensatt. Hvilken behandlingen som velges, bestemmes av kartleggingen. Her er noen typiske tiltak som kan være aktuelle for deg.

Lyst til å lære mer?

Animasjonsfilm om fatigue laget av Novartis.

Brosjyre om fatigue fra MS-senteret.

Intervju med med Inger Grethe Løyning, ved MS-senteret Hakadal AS.

Vitenskapelig artikkel om hvordan utmattelse påvirker pasienter med nevrologiske sykdommer, dens konsekvenser for livskvalitet, og utfordringene med å definere og behandle denne tilstanden.

Vitenskapelig artikkel om hvordan kognitiv atferdsterapi (CBT) kan hjelpe personer med MS å lindre fatigue.

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel "Fatigue (utmattelse)", skrevet av Elisabeth G Celius, Sandra Lundemo, Tori Smedal og Anne Britt Skår, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Vi vil også takke brukerpanelet ved Hanne Fjellheim, Therese Johannesen og Bjarni Dagbjartsson som har gitt verdifulle innspill og ideer til denne artikkelen.

Relevant