Hopp til hovedinnholdet

Oppdaterte råd om koronavaksinasjon til personer med MS

Regjeringen har besluttet at kommunene fra 12. september kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år (i tillegg til alle over 65 år). Hva betyr det for deg med MS? 

Teksten nedenfor er skrevet av Marton König, på vegne av NevroVAX styringsgruppe. 
De faglige rådene er utformet i samarbeid mellom NevroVAX styringsgruppe og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (Gro Owren Nygaard, Elisabeth Gulowsen Celius, Øivind Torkildsen, Lars Bø, Trygve Holmøy, Åslaug Rudjord Lorentzen og Marton König).

     

Hvem bør motta oppfriskningsdose nå?

MS i seg selv medfører ikke økt risiko for alvorlig covid-19, de fleste ansees derfor ikke som en del av risikogruppen og kan følge samme råd om koronavaksinasjon som friske.

 

Vi anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer med MS som:

  • Behandles med rituksimab (MabThera/Rixathon), okrelizumab (Ocrevus), ofatumumab (Kesimpta), fingolimod (Fingolimod/Gilenya), ozanimod (Zeposia) eller ponesimod (Ponvory)
  • Er over 65 år
  • Har høy uføregrad (f. eks. behov for rullestol eller ganghjelpemiddel)
  • Har andre sykdommer som medfører økt risiko for alvorlig covid-19
  • Gravide i 2. og 3. trimester

          

Når bør oppfriskningsdosen mottas?

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste koronavaksinedose.

Vaksinen kan gis minst 3 uker etter gjennomgått covid-19. Ny kunnskap tilsier imidlertid at en omikroninfeksjon gir god beskyttelse mot omikronvarianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lenger. Vi anbefaler derfor at man venter i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose etter påvist smitte.

Effekten av vaksinasjon ser ut til å øke med tid siden forrige infusjon med rituksimab og okrelizumab, men betydningen av dette er usikker for oppfriskningsdoser. Vi anbefaler et intervall på minst to døgn før og etter infusjon med anti-CD20 terapi (rituksimab, okrelizumab, ofatumumab) for å unngå ubehag eventuelle bivirkninger kan medføre.

    

Hvilken vaksinetype bør benyttes?

Vi anbefaler at alle over 30 år mottar den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid da det er viktigere at man mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksinetype man får. Vi råder alle under 30 år å velge Comirnaty Original/Omicron BA.1 (oppdatert BioNTech-Pfizer vaksine) eller Comirnaty (BioNTech-Pfizer vaksine) som oppfriskningsdose.

      

Hvordan kan man motta oppfriskningsdose?

Det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

          

Om studien NevroVAX

Studien NevroVAX har gitt oss en unik forståelse av beskyttelse etter vaksinasjoner (som blant annet rådene over er baserte på). 

Deltakere i NevroVAX oppfordres til å ta ny blodprøve minst tre uker etter den aktuelle oppfriskningsdosen (uavhengig om du får vaksine nå eller senere). Ta kontakt via epost etter oppfriskningsdosen for å få tilsendt ny blodprøveblankett (makoni@ous-hf.no).

Vi ber deg også om å fylle ut et spørreskjema vedrørende oppfriskningsdosen (og ev. bivirkninger), minst tre uker etter at du mottar vaksinedosen. Du kommer til spørreskjemaet her

Dersom du ikke er deltaker i studien, er den fortsatt åpen. Kontakt makoni@ous-hf.no for å delta. 

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.