Hjem / Aktuelt / Stamcellebehandling – status mars 2024

Stamcellebehandling – status mars 2024

MS-forbundet har i mange år jobbet for å få innført stamcellebehandling i Norge. I fjor ble saken fremmet i Stortinget, og med avstemming 12. desember 2023.

Generalsekretær i MS_forbundet Magne Wang Fredriksen står med en tralle stablet av esker foran stortinget. Ved siden av står saksordfører Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre.

Bakgrunn

MS-forbundet har i mange år jobbet for å få innført stamcellebehandling i Norge. Saken ble fremmet i Stortinget i juni 2023 og med avstemming 12. desember 2023. Et mindretall fra FrP, SV, Pasientfokus, MDG og Venstre støttet forslaget. Høyre og KrF stemte imot av prinsipielle årsaker: det er sykehusdirektører som skal beslutte innføring av terapier gjennom Nye Metoder-systemet. Men Høyre og KrF fremmet merknad om at den medisinskfaglige enigheten bør vektlegges i saksbehandling, og merker seg at fagmiljøet mener det ikke er nødvendig å vente på resultater fra RAM-MS studien.  

Saken som ble fremlagt på stortinget finner du her

Nyhetsak om avstemmingen finner du her

Inntil ny saksbehandling igangsettes er derfor stamcellebehandling tilgjengelig gjennom RAM-MS studien eller såkalt «individuell unntaksordning». Dette er viktige avklaringer.  

Opprop for innføring av stamcellebehandling

MS-forbundet er svært takknemlige for at 25 000 mennesker signerte oppropet for innføring av stamcellebehandling. Dette viser det store engasjementet og omsorgen for alle som er berørt av MS. Oppropet ble overlevert saksordfører Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre den 14. november 2023.

Medisinske fakta og tilgang i Norge 

Professor Trygve Holmøy ved Akershus Universitetssykehus utarbeidet en kunnskapsoppsummering for MS-forbundet, og det er nå også konsensus blant norske MS-nevrologer om nytte/risiko og hvilke pasienter som vil ha størst nytte av stamcellebehandling i påvente av resultatene fra RAM-MS studien. Professor Holmøy skrev 7. februar 2024 en kronikk i Legetidsskriftet sammen med Gro Owren Nygaard med klar anbefaling om å innføre stamcellebehandling i Norge.  

Les kronikken her

RAM-MS studien ledet fra Haukeland Universitetssykehus undersøker effekten av stamcellebehandling sammenlignet med beste alternative behandling. Pr 20. mars 2024 er 92 av 100 pasienter inkludert i studien. For pasienter som ikke oppfyller kriteriene for studien eller ikke ønsker å delta, så kan Nye Metoder-systemet i sykehuset tilby behandlingen gjennom ordningen med unntak.  

MS-forbundet mener

 • stamcellebehandling er nødvendig helsehjelp for de med mest alvorlig sykdomsforløp, og må tilbys i Norge slik at ingen skal trenge å reise utenlands og bekoste behandlingen selv.  
 • personer med MS skal ha medbestemmelse i valg av behandling  
 • MS-forbundet oppfordrer alle som kan til å delta i RAM-MS studien. Men deltagelse i forskning skal være frivillig og basert på informert samtykke, og også de som ikke ønsker å delta i RAM-MS studien skal ha tilbud om beste behandling.  
 • MS-forbundets utfyllende mening kan leses i høringsinnspillet til Stortinget her

MS-forbundets tiltak  

 • Møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng og Helse og omsorgsdepartementet 4. mars 2024
  • overrekkelse av oppropet støttet av 25’000 mennesker  
  • MS-forbundet påpekte at ordningen med individuelt unntak er en hemmelig ordning som mangler offisielle kriterier, og at dette gir ulik tilgang, og at dette rammer de mest alvorlig syke
  • anmodning om å gjenoppta saksbehandling i Nye Metoder systemet: dette ble beklageligvis avvist, tross Høyre og KrFs merknad i Stortinget  
  • anmodning om å bevilge penger til å videreføre stamcellebehandling etter at RAM-MS studien er fullinkludert: statssekretæren henviste dette til arbeidet med statsbudsjettet for 2025  
 • MS-forbundet anmodet 5. mars 2024 fagmiljøet i Bergen om å søke om å utvide den individuelle unntaksordningen til et offisielt gruppeunntak med faglige kriterier.  
 • Fremme saken som eksempel på systemfeil i Helse og omsorgsdepartementets pågående arbeid med ny Prioriteringsmelding for helsetjenesten. Det er behov for mer smidige overganger mellom forskning og finansiering av nye banebrytende terapier.  
 • Videre dialog med fagmiljøet for å fremme balansert informasjon om risiko og nytte av stamcellebehandlingen, slik at personer med MS kan gjøre godt informerte valg på egne vegne. Behandlingen er en tøff kur, og for noen er sannsynligheten for nytte lav.
Bilde av Magne Wang Fredriksen som sitter ved et bord sammen med statssekretær Karl Kristian Bekeng. Foran de på bordet ligger notatbøker og MS-bladet
Generalsekretær i MS-forbundet Magne Wang Fredriksen sammen med statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Dette kan du gjøre:

 • samtal med din nevrolog om risiko og nytte ved stamcellebehandling, på samme måte som samtalen om alle typer behandlinger  
 • vi oppfordrer deg til å samtykke til å delta i forskningsstudier som RAM-MS og andre studier om det er aktuelt for ditt sykdomsforløp  
 • sykehuset kan vurdere å tilby stamcellebehandling gjennom ordningen med unntak

Relevante artikler