Hjem / Gi en gave / Dette går pengene til

Dette går pengene til

MS-forbundet bruker penger der det trengs mest. Det kan være å fortsette arbeidet med å skape gode møteplasser, spre informasjon, støtte forskning på nye behandlinger og medisiner, politisk arbeid og andre tiltak vi mener vil gjøre livet til mennesker med MS bedre. For en verden uten MS!

Pengegaver til MS-forbundet går til

OMSORG OG STØTTE
Vi jobber for å gjøre livet bedre for alle som rammes av MS gjennom å skape møteplasser, drive likepersonsarbeid, gi rådgivning og skape ulike støtteordninger.

INFORMASJON
Vi sprer oppdatert kunnskap om MS og gir gode råd til pasienter, pårørende, helsepersonell og resten av befolkningen.

FORSKNING
Vi bekjemper MS både nå og for fremtiden ved å finansiere norske forskningsprosjekter og tiltak som har som formål å bidra til at pasientgruppen oppnår best mulig livskvalitet. MS forbundet sin visjon er en verden uten MS.

POLITISK ARBEID
Vi er et talerør for pasienter og pårørende i møte med myndighetene.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Vi setter søkelys på MS internasjonalt og er aktivt med i internasjonale organisasjoner og nettverk.

Etisk innsamlingsarbeid

MS-forbundet er medlem av Fundrasing Norge; en fagorganisasjon for alle som driver med innsamlingsarbeid. Vi følger innsamlingsrådets etiske regler for innsamling, og følger beste praksis som satt frem i atferdsnormen.  

Har du spørsmål om ditt giverforhold, eller ønsker endringer så ta kontakt med vår giverservice på telefon 22 47 79 90 eller epost@ms.no.

Tildeling til forskning