Hjem / Aktuelt / MS-forbundet utlyser forskningsmidler

MS-forbundet utlyser forskningsmidler

Hvert år deler MS-forbundets forskningsfond ut flere millioner kroner til norske forskningsprosjekter på MS (multippel sklerose). Neste søknadsfrist er 31. januar 2024

En forsker med en petrisskål

Neste år deler MS-forbundets forskningsfond ut 1,5 millioner kroner til forskning på MS. 

Det kan søkes om forskningsmidler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter forskning på multippel sklerose (MS), samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Søknadene behandles i mars 2024.

Søknaden skal være på maks fem sider og må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet
  • Navnet på prosjektets ansvarlige leder

CV og erklæring fra søkers organisasjon, vedlegges søknaden

I prosjektbeskrivelsen må plan for brukermedvirkning inngå, og som vil være en del av søknadsvurderingen. Det skal redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.

 Ved fullført prosjekt, må det:

  • Utarbeides en rapport/delrapport med resymé stilet innen 31.01. hvert år i prosjektets varighetsperiode.
  • Skrives en enkel og forståelig artikkel, innen 31.01 året etter prosjektet avsluttes, som kan publiseres i MS-rapporten eller MS-bladet.

 Søknaden sendes elektronisk til:

epost@ms.no. Merket: Søknad 2024

Søknadsfrist 31. januar 2024

Søknaden vil leses av et utvalg av fagpersoner som gir sin anbefaling til styret i MS-forbundet. Endelig vedtak fattes av styret i MS-forbundet. Tildelingen av forskningsmidler vil skje i forbindelse med markeringen av den internasjonale MS-dagen 30.mai.

Midlene i fondet er samlet inn fra generøse givere som støtter MS-forbundet. Vi er utrolig takknemlige for alle som generøst gir et bidrag for en verden uten MS.

Tildelinger og givere

Lise Johnsen taler på forskningstildeling 2023
Terje Rakke, Nordic Life