Hjem / Aktuelt / Høringsinnspill fra MS-forbundet

Høringsinnspill fra MS-forbundet

Tirsdag 16. april var vi på Stortinget i forbindelse med ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

1. mars la tidligere Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten.

Tirsdag 16. april ga generalsekretær Magne Wang Fredriksen og politisk rådgiver Jan Anders Istad muntlig innspill til helse- og samhandlingsplanen. De la blant annet vekt på viktigheten av spesialtilpasset rehabiliteringstilbud for personer med MS.

- MS-senteret i Hakadal er et nasjonalt høykompetent rehabiliteringssenter, som kun jobber med å tilby personer med MS det beste faglige tilbudet litteraturen gir grunnlag for. Her finnes det fagfolk som har brukt hele arbeidslivet sitt på å spesialisere seg på hvordan de skal hjelpe personer med MS. Spesialisert rehabilitering på MS er viktig for å forebygge ytterligere funksjonsfall, optimalisere funksjon, bedre mestringsevne og livskvalitet, utsette behovet for helse- og omsorgstjenester i kommunen, eller utsette behovet for institusjonsplass.

MS-forbundet har levert skriftlig innspill, som du kan lese ved å trykke på linken nedenfor.