Hjem / Aktuelt / – Mange har godt av å utfordres på hva de kan få til

– Mange har godt av å utfordres på hva de kan få til

– Mange med MS har en oppfatning av at man må bare finne seg i at kroppen svekkes. At fra nå av er det krykker og hjelpemidler som gjelder. Helsepersonell kan og bør utfordre pasientene så de blir klar over hvilket potensiale de faktisk besitter, mener Marte Pettersen.

Foto av marte pettersen
Progressiv MS-diagnosen står ikke i veien for at man kan få tilbake funksjoner med trening, ifølge fysioterapeut Marte Pettersen. – En viktig del av oppholdet hos oss er å klare å lure fram hva det er som motiverer hver enkelt pasient. Vi vet at trening kan bremse symptomer og utvikling også ved progressiv MS, sier hun. (Foto: Vikersund Bad rehabiliteringssenter)

Av Silje Berggrav

Hun er fysioterapeuten Guri Olafsbye møtte på Vikersund Bad rehabiliteringssenter i mai 2021. Med Marte Pettersens støtte, oppmuntring og treningsopplegg klarte Guri å gå uten støtte etter å ha vært avhengig av krykker i 20 år.

– Jeg så at hun hadde mange mentale sperrer med å kaste krykkene. Hun var redd og usikker på å gå uten støtte. Jeg jobbet med å motivere og tilrettelegge for utfordringer innenfor trygge rammer. Jeg pushet henne nok hardt til tider, men koblet hele tiden treningen opp mot målet hennes, forteller Marte Pettersen til MS-bladet. 

Begrenses av krykkene

Vikersund Bad rehabiliteringssenter ved Tyrifjorden tilbyr tverrfaglige rehabiliteringsopphold for en rekke pasientgrupper, inkludert personer med MS. Ved førstegangskonsultasjon kartlegges både mål for oppholdet og langsiktig mål, som senere kan trekkes fram i en behandlingssituasjon. Guri Olafsbye hadde som langsiktig mål å ikke være så avhengig av krykkene. 

– Når man bruker krykker, begrenser det hverdagsaktiviteten. Det blir vesentlig vanskeligere å for eksempel bære handleposer eller hente deg en kopp kaffe. Det er i det hele tatt mye som blir ufritt og tungvint, sier Pettersen. 

Trygge rammer

Fysioterapeuten understreker at hun ikke gikk rett på med å utfordre Guri Olafsbye på å gå uten krykkene.

– Vi starter alltid i trygge rammer i en gangbane, hvor man har mulighet til å støtte seg og jeg er tett innpå. Gradvis visket vi ut støtten rundt. Guri fikk et eksternt fokus ved at vi snakket sammen eller kastet ball mens hun gikk, så hun sluttet å tenke på at hun gikk uten støtte. Jeg påminnet henne i etterkant: «Så du hva du akkurat gjorde?» Frykten for å falle er i seg selv en av risikofaktorene for å falle, sier Marte Pettersen.

Lystbetont

Guri og Marte jobbet under hele det fire uker lange oppholdet med statisk og dynamisk balansetrening, inkludert såkalte dual tasks, eksempelvis å stå på et balansebrett og kaste ball. I tillegg trente hun utholdenhet og styrkeøvelser for kjernemuskulatur og bein. 

– Hvis vi skal få en langtidseffekt, er det viktig å lage et treningsopplegg som pasienten synes er givende og lystbetont. Vi setter ikke folk i beinpressmaskin hvis de synes det er forferdelig kjedelig. Vi må i samråd med pasienten lage et opplegg som kan fungere også etter at oppholdet hos oss er over. Det er da den virkelige jobben begynner, påpeker Pettersen.

Hun sier mange av pasientene får en aha-opplevelse når de ser at kroppen fungerer til mye mer enn det de faktisk trodde. 

– Guri var den perfekte kandidaten til å utfordre seg. Hun hadde både motivasjon og funksjonsevne for å klare det. 

Tilpasser hver enkelt

– Er ikke problemet ofte det motsatte: at endel med MS er motvillige til å ta i bruk krykker og rullestol, til tross for at de kan være nyttige hjelpemidler for å spare energi?

– I noen tilfeller er rullestol eller krykker gunstige hjelpemidler for å komme seg ut og bli mer delaktige i samfunnet. Da motiverer vi sterkt for at de skal ta dette i bruk. I Guris tilfelle så vi imidlertid at hun ville ha stor glede av å kvitte seg med krykkene. At hun ville kunne føle seg mer fri og ikke være så låst. Vi gjør alltid individuelle vurderinger. Målet vårt er å øke livskvalitet og deltagelse i hverdagen ut fra den enkeltes forutsetninger, understreker Marte Pettersen.