Hjem / Aktuelt / Riksrevisjonen slakter rehabiliteringstilbudet

Riksrevisjonen slakter rehabiliteringstilbudet

Riksrevisjonen har avdekket alvorlige svakheter i rehabiliteringstilbudet i Norge. I en fersk rapport konkluderer de med at mange pasienter ikke får den nødvendige rehabiliteringstjenesten de trenger verken fra kommunal- eller spesialisthelsetjenester.

Bilde av Keira Burton
Foto: Keira Burton

Manglene har betydelige konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne og livskvalitet. Til tross for tidligere rapporter om lignende problemer, har ikke tiltakene fra Helse- og omsorgsdepartementet vært tilstrekkelige.

Dårlig samhandling

Rapporten fra Riksrevisjonen avdekker en dyster virkelighet når det gjelder rehabiliteringstjenestene i Norge, og den overordnede vurderingen er at den er «kritikkverdig». Hvert år mottar rundt 100 000 personer rehabiliteringstjenester på grunn av fysiske sykdommer, enten det er akutte hendelser som ulykker og slag, eller kroniske lidelser som MS. Målet med rehabilitering er å gi pasientene så mye selvstendighet, deltakelse og livskvalitet som mulig. Dessverre viser rapporten at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ikke fungerer tilfredsstillende for pasientene, og dette fører til store utfordringer.

Konkrete forslag til bedring

Riksrevisjonen har også påpekt manglende styring av rehabiliteringstjenestene på alle nivåer. Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har satt i verk tilstrekkelige tiltak for å sikre at pasienter får den nødvendige rehabiliteringstjenesten. I tillegg til å påpeke svakhetene, kommer Riksrevisjonen med konkrete anbefalinger til departementet for å forbedre situasjonen. Dette inkluderer bedre samhandling mellom aktørene, tydeliggjøring av ansvarsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, samt krav til datainnsamling for å planlegge og forbedre rehabiliteringstjenestene.

Må ta tak

Det er klart at det er et presserende behov for handling fra Helse- og omsorgsdepartementet for å rette opp de alvorlige manglene i rehabiliteringstilbudet. Bedre samarbeid, tydeligere ansvarsfordeling og sterkere koordinering av rehabiliteringstjenestene er avgjørende for å sikre at pasientene får den behandlingen de trenger. Det er på tide det blir tatt tak i disse problemene og prioriterer rehabiliteringstjenestene for å sikre en bedre helsehjelp for alle som trenger det, påpeker Riksrevisjonen.

Her kan du lese rapporten i sin helhet:

rehabilitering-i-helse-og-omsorgstjenestene.pdf (riksrevisjonen.no)