Hjem / Kunnskapsbank / Symptomer / Kognitive utfordringer

Kognitive utfordringer

Hvis du har MS kan du oppleve utfordringer med for eksempel hukommelse, konsentrasjon, planlegging og/eller taleevne. De fleste opplever moderate endringer, men plagene varierer i grad og styrke fra person til person.

Artikkelen er kvalitetssikret av: 

Øivind Torkildsen – professor og nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus, og

Gro Owren Nygaard – forsker og nevrolog ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

I korte trekk

MS påvirker ofte kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, læring og problemløsning. For de fleste dreier det seg om lette til moderate plager, men symptomene kan variere veldig. Noen har små og få kognitive endringer, som de enkelt kan håndtere i det daglige. Andre har mer omfattende utfordringer som påvirker daglig funksjon.

God og systematisk tilrettelegging av dagen, gjør det lettere å leve med utfordringene. Husk at det kan være vanskelig for omgivelsene å se og/eller forstå kognitive endringer. Det er derfor viktig å snakke om symptomer, utfordringer og behov du måtte ha. Det er ingen direkte sammenheng mellom omfanget av fysiske symptomer, og graden av kognitive endringer.

Endringer en del merker:

 • Unormal tretthet og fatigue: Noen opplever at langvarig konsentrasjon eller støy i omgivelsene gir overbelastning og unormal tretthet. Flere beskriver det som å ha «bomull i hodet». 
 • Innlæring og hukommelse: Noen synes det er vanskelig å lære og huske nye ting. De trenger derfor flere repetisjoner og mer intens oppmerksomhet for å få nye ting til å sitte.  
 • Konsentrasjon og oppmerksomhet: Noen trenger mer ro rundt seg for å få konsentrert seg. Noen synes også det er vanskelig å holde på oppmerksomheten over tid. 
 • Planleggingsproblemer: Noen synes det er vanskelig å skaffe overblikk, komme i gang med oppgaver, være målrettet eller «ha flere baller i luften» samtidig.
 • Personlighet og atferd: Noen opplever at oppførsel/væremåte eller personligheten forandrer seg. Noen forteller at de fortere blir oppjaget enn før. 
 • Ord og tale: Noen sliter med å finne riktig ord og opplever ofte «krøll på tunga». 

Det er viktig å merke seg at vi kun snakker om kognitive symptomer når det har vart over tid, og du er betydelig redusert i forhold til før. Mange opplever at symptomene forverrer seg under atakker. Depresjon, angst og fatigue kan også forverre symptomene. 

Språket- og evnenivået er vanligvis helt intakt selv om du har MS.  De fleste fungerer også godt i samtaler med få til stede. De kognitive symptomene kan derfor være vanskelig å oppdage for omgivelsene dine.

Årsaker

Årsakene til kognitive problemer kan være mange. Derfor er det viktig med god kartlegging, og å utelukke eventuelle andre årsaker enn MS. Dette bør du gjøre sammen med en fastlege eller nevrolog.

Kartlegging

Hvis du vil kartlegge den kognitive funksjonen din, kan du starte i det små med å reflektere litt selv. Deretter kan du be om en samtale med dine nærmeste.

Det er også mulig å få gjennomført kognitive tester. Det bør du snakke med fastlegen din om. 

Behandling og tiltak 

Det finnes både små og større tiltak du kan gjøre. Noen grep må du gjøre selv. Større tiltak, som undersøkelser og behandling, krever henvisning fra en lege. I listen under kan du lese mer om hva du bør gjøre – og hvordan. 

Kartlegg og utelukk andre årsaker

Det er viktig å få undersøkt, utelukket og ev. behandlet andre årsaker enn MS. Det kan du få gjort sammen med en fastlege eller nevrolog.

Vær åpen og tilrettelegg

 • Snakk med dine nærmeste om utfordringer og behov 
 • Sett av god tid til aktiviteter og gjøremål
 • Prøv å gjøre én ting om gangen
 • Ta pauser når du trenger det
 • Reduser andre forstyrrelser mens du holder på med en aktivitet 
 • Ta hensyn til deg selv og ta utfordringene dine på alvor 
 • Ha tett og god dialog med fastlegen din og annet relevant helsepersonell. 
 • Sørg for god tilrettelegging på jobb. Prøv deg frem, og se hva som fungerer best for deg.  

Be om en nevropsykologiske undersøkelse

En nevropsykologisk undersøkelse er i dag den mest omfattende undersøkelsen helsevesenet kan tilby (av kognitiv funksjon). Under en slik undersøkelse forsøker man å finne ut av hvordan hodet jobber og fungerer. Kognitive funksjoner, som for eksempel hukommelse, språk og konsentrasjon, undersøkes nøye.

Hensikten er å få et nyansert bilde av ressurser og eventuelle utfordringer, og danne grunnlag for tiltak og tilrettelegging. Målet er å kompensere for begrensninger, og at krav og forventninger er i tråd med mestringsnivå.

Du trenger henvisning fra fastlegen din for å få en nevropsykologiske  undersøkelse. Nevropsykologiske undersøkelser tilbys ved de største sykehusene og av privatpraktiserende nevropsykologer med avtalehjemmel. Undersøkelsene  kan også gjøres i forbindelse med et rehabiliteringsopphold –  f.eks. ved MS-senteret Hakadal eller en annen rehabiliteringsinstitusjon.

Prosessen ser som regel slik ut: 

Dette kan du gjøre

Husk at de kognitive symptomene dine kan være vanskelig å oppdage for omgivelsene. Du bør derfor snakke med venner, familie og kollegaer om utfordringer du eventuelt har. Sett av god tid til aktiviteter og gjøremål og planlegg når og hvordan du kan ta små pauser. Ha tett og god dialog med fastlegen og arbeidsgiveren din. Det gjør det lettere å leve med utfordringene – også over tid.

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel "Kognitive endringer", skrevet av Kjersti Træland Hanssen, Inger Grethe Løyning, Randi Eikeland, Elisabeth Gulowsen Celius, Tori Smedal og Anne Britt Skår, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Vi vil også takke brukerpanelet ved Hanne Fjellheim, Therese Johannesen og Bjarni Dagbjartsson som har gitt verdifulle innspill og ideer til denne artikkelen.

Lyst til å lære mer?

Les boken «Du ser jo så godt ut»

Les mer på nettsiden HjerneHjelp

Vitenskapelig artikkel om behandling og håndtering av kognitive symptomer (engelsk)

Relevant