Hjem / Kunnskapsbank / Rettigheter / Støtte til bil

Støtte til bil

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du har store problemer med å bruke offentlige transportmidler, kan du søke NAV om støtte til bil. Her kan du lese mer om betingelsene for å få støtte.

Denne fagartikkelen er kvalitetssikret av:

Ellen M. Berg – sosionom ved MS-senteret i Hakadal

Støtte til bil

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du har store problemer med å bruke buss, tog eller andre offentlige transportmidler, kan du søke NAV om støtte til bil.

Tilskudd til bil i arbeid og utdanning

Hvis du jobber eller studerer, kan du søke om få støtte til bil hvis du ikke kan bruke offentlig transportmidler. Det er et krav at du har en varig funksjonsnedsettelse. Tilskudd til bil skal dekke reiser til og fra arbeids- eller utdanningssted.

Hvis du kan dekke dette transportbehovet på en annen måte, for eksempel ved hjelp av arbeids- og utdanningsreiser, kan du ikke få tilskudd til bil. 

Hvis din alminnelige inntekt er mer enn 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (6 G*), vil du ikke få denne støtten. Har du ektefelle, eller samboer som du har felles barn med, blir deres inntekt regnet med.

Du kan lese mer om denne ordningen hos nav.no

* Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2023 er 118 620 kroner.

6G tilsvarer dermed 711 720 kroner.

Lån til spesialtilpasset kassebil

Du trenger ikke å jobbe eller studere for å søke om støtte til denne typen bil. Hovedregelen er at du kan søke om lån til en spesialtilpasset kassebil dersom du er avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bil. 

Hvis du har problemer med å gå (nesten til det punktet hvor du trenger en heis eller rampe), men ikke helt, kan NAV fortsatt vurdere å gi deg lån.

Det må være nødvendig med kassebil for at du skal ha med deg spesielle hjelpemidler, som for eksempel en elektrisk rullestol. Egenandelen du må betale når du kjøper bilen er avhengig av hvor mye du tjener.

Du kan lese mer  denne ordningen hos nav.no

Spesialutstyr og tilpasning

Hvis du har behov for spesialutstyr og tilpasning av bilen (som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen), kan du få tilskudd fra NAV.  Tilskuddet gis uten økonomisk behovsprøving. Det er ingen øvre grense for hvor mye det koster. Automatgir og servostyring er ikke spesialutstyr, og regnes som standardutstyr i bil.

Du kan lese mer om denne ordningen hos nav.no

Kjøreopplæring

Du kan få tilskudd til kjøreopplæring hvis du kvalifiserer til bilstønad. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som til bil. Stønad til bil er strengt behovsprøvd både når det gjelder økonomi og behov.

Du kan lese mer om denne ordningen hos nav.no

Hjelp eller veiledning

Hvis du har spørsmål eller trenger mer veiledning, kan du kontakte ditt regionale bilsenter.

Lyst til å lære mer?

Les mer om bil og spesialutstyr hos nav.

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel om økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom, skrevet av Inghild Follestad, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Relevant