Hopp til hovedinnholdet

Arbeid

For noen med MS er det ikke noe problem å arbeide eller fullføre en utdannelse. Andre må leve med endringer i arbeidsevnen.

Nær halvparten i jobb etter 19 år

Etter gjennomsnittlig sykdomsvarighet på 19 år, var 45 prosent av MS-pasientene i hel- eller deltidsjobb. Det viser en norsk undersøkelse som inkluderte 213 MS-pasienter i Sogn og Fjordane pr. 31. desember 2010. Antallet utgjør 90 prosent av alle med MS i fylket.

Personer med attakkvis MS hadde høyere jobbdeltakelse enn pasienter med sekundær eller primær progressiv MS. Størst sannsynlighet for å være i jobb hadde personer med lavere alder ved sykdomsdebut, kortere sykdomsvarighet, mindre alvorlig funksjonsnedsettelse og mindre fatigue.

      

Behov for tiltak

Dette understreker behovet for statlige arbeidsmarkedstiltak og tilpasninger på arbeidsplassen for den gruppen som har lav utdannelse, fysiske handikap og mye fatigue, skriver forskerne.

Sysselsetting blant personer med MS ble også sammenlignet med sysselsettingstall for befolkningen generelt i desember 2010. 33 prosent av mannlige og 32 prosent av kvinnelige MS-pasienter i aldersgruppen 55 til 66 år var da i arbeid.

Tilsvarende tall for den generelle befolkningen var 75 og 69 prosent.

Les mer om undersøkelsen her

     

Arbeidsgiver må tilrettelegge

En undersøkelse blant MS-forbundets drøyt 10.000 medlemmer viser at 40 prosent var uføretrygdet og 10 prosent sykmeldt på et tidspunkt i 2010.

Undersøkelsen viser også at fatigue (utmattende trøtthet) var viktigste årsak til at personer med MS falt ut av arbeidslivet.

Tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig for å holde personer med MS i jobb. Mulighet for å ta pauser og tilrettelagt arbeidstid kan være avgjørende.

    

Viktig med god rehabilitering

- Når halvparten av våre medlemmer enten er uføretrygdet eller sykmeldt, så er det noe galt med systemet!

Det sier Mona Enstad, daværende generalsekretær i MS-forbundet. Hun mener at en kombinasjon av god tilrettelegging på arbeidsplassen som arbeidsgiver plikter å tilby, og spesialisert og hyppig rehabilitering, vil bety at flere med MS kommer inn i arbeidslivet og blir der over lengre tid.

- Dette kan utgjøre forskjellen på et aktivt liv og et liv i isolasjon. Dette er et viktig arbeidsfelt for MS-forbundet, sier hun.

     

Brosjyrer om arbeid

MS-forbundet har laget tre små foldere som omhandler MS og arbeid: 

Jeg har fått MS - Hva med arbeidsliv og karriere? 

Når en av dine ansatte får diagnosen MS

Når en kollega får diagnosen MS

   

Folderne kan bestilles via bestillingsskjema. Folderne er gratis. Porto over kr 27 faktureres. 

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.