Hjem / Kunnskapsbank / Diagnose

Diagnose

Hvis du har symptomer som tyder på MS, skal legen henvise deg til en nevrolog eller nevrologisk avdeling for utredning. Her kan du lese om hvilke metoder og tester du må gjennom, og hvilke kriterier som må oppfylles, før du eventuelt får en MS-diagnose.

Artikkelen er kvalitetssikret av: 

Øivind Torkildsen – professor og nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus.

I korte trekk   

Det finnes ingen enkelt test som kan vise at du har MS. Hvis du og fastlegen din mistenker at du har MS, skal du henvises videre til en nevrolog. Nevrologen vil gå grundig gjennom sykehistorien din, og utelukke andre årsaker før en MS-diagnosen kan stilles. Dette kan gå raskt for noen, og ta lengre tid for andre. Det er viktig å stille diagnosen tidlig, slik at man kan komme i gang med behandling.

Metoder og tester

Det er fire hovedmetoder som blir brukt ved diagnostisering av MS: Nevrologisk undersøkelse, MR-bilder, ryggmargsvæskeprøve og en synsstimuleringstest.

Nevrologisk undersøkelse

Dette er en fysisk undersøkelse for å vurdere blant annet bevegelse-, koordinasjon- og balanseevnen din, samt sensoriske egenskaper (følsomhet) og synsfunksjonen din. Undersøkelsen foregår som regel på en nevrologisk avdeling ved et større sykehus.

MR-skanning

Siden det er hjernen og ryggraden som angripes ved MS, er det viktig å få tatt en MR-skanning (Magnetresonanstomografi). Disse bildene kan avdekke om man har områder med arrdannelse (hvite flekker, plakk) eller ikke. Så å si alle med MS har tydelige funn på MR forenlig med denne diagnosen. Undersøkelsen foregår som regel på en nevrologisk avdeling ved et større sykehus eller et privat røntgeninstitutt.

MR brukes ikke bare for å diagnostisere sykdommen. Det brukes også for å bedømme virkningen av behandlingen. Hvis du har MS må du derfor ofte ta flere MR-undersøkelser for å ha kontroll på sykdommen og eventuelt få tilpasset behandlingen 

Noen synes undersøkelsen er skummel, og det er viktig for oss å ta spørsmål og bekymringene dine på alvor. Med støtte fra Stiftelsen Dam, har vi derfor laget to filmer som gir innblikk i hva som skjer før, under og etter en MR-undersøkelse.

Vi følger Helene før hun skal inn til MR og vi får svar på spørsmål mange har før en slik undersøkelse.Vi følger Helene under MR-undersøkelsen og etter hun har fått resultatene.

Spinalpunksjon

Ved en spinalpunksjon tas det en prøve av ryggmargsvæsken (spinalvæsken) fra korsryggen din. Etterpå analyseres væsken for eventuelle MS-markører («oligoklonale bånd») som kan bekrefte diagnosen.

Visuelt fremkalt respons (VER)

Visual evoked response (VER) er en synsstimuleringstest som måler reaksjonshastigheten din. Hvis den er forsinket, kan det være en skade på nervetrådene forårsaket av MS.

Kriterier

Det finnes ingen enkelt test som kan vise at du har MS. En MS-diagnose kan kun bli stilt etter en grundig undersøkelse ved en nevrologisk avdeling. Følgende momenter er avgjørende:

  • En samlet vurdering av sykehistorien.
  • Nevrologens funn ved en klinisk undersøkelse.
  • MR-undersøkelse av hjernen og ryggmargen.
  • Tegn til ulike antistoffer (oligoklonale bånd) ved undersøkelse av spinalvæske.
  • I noen tilfeller gjøres også en synsstimuleringstest (VER).

For å stille diagnosen MS, er det krav om at minst ett MS-attakk skal være dokumentert med objektive mål, for eksempel utfall ved nevrologisk undersøkelse, funn ved undersøkelse av synsbanene (VER), eller at kan en se typiske forandringer på MR. Her kan du lese mer om MS-atakk.

Fått diagnosen?

De fleste som akkurat har fått en MS-diagnose, har et stort informasjonsbehov. Det samme gjelder pårørende. Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for multippel sklerose (MS) har derfor utviklet et e-læringskurs for deg og dine. 

«MS –hva nå?» er et digitalt kurs med enkel tekst, illustrasjoner og videoklipp som forklarer detaljert og pedagogisk hva som skjer i kroppen når den rammes av MS. Alt fra hvilke symptomer du kan oppleve, hvor forskjellig sykdommen kan utarte seg og hva slags behandling du kan få.

Start e-læringskurset

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel "Hvordan blir diagnosen stilt?", skrevet av Lars Bø, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Relevant