Hopp til hovedinnholdet

Prinsipputtalelser - viktige styrevedtak

Her gjengir vi viktige prinsippvedtak/prinsipputtalelser og styrevedtak som alle medlemmer bør kjenne til (vedtatt f.o.m. 2021)

Vedtatt styremøte 21.10.21 (sak 7)

Tidvis tar medlemmer fra andre lokalavdelinger kontakt for å være med på noen av våre arangementer

sak 23.09.2021/9

Når vi har egenandel så er det for å dekke deler av forventede kostnader, samt å få oversikt over forventet deltagelse

Om noen melder seg av før påmeldingsfrist så refunderes evt innbetalt egenadel.

Meldes det forfall etter den bindende påmeldingsfristen refunderes ikke egenandelen.  I slike tilfeller får den enkelte evt benytte egen syke- eller reiseforsikring

Sak 22/21: Medlemsaktiviteter foreningen ønsker å støtte økonomisk (generelt)

Vi ser nå at vi kan klare å få tak i midler til flere av disse tiltakene. I den grad vi får midler fra Funkis, Dam el.l så skal disse anses øremerket til det enkelte tiltaket. Dette betyr at slike midler reduserer brutto kostnad før vi beregner personlig støtte. Dette er dog begrenset til faktiske utgifter.

Trondheim og omegn MS-forening har egen bankkonto til minnegaver - 4358.17.75262.

Styret sender takkebrev til nærmeste pårørende  hvor det fremgår hvem som har gitt minnegave og samlet sum som er mottatt.

Sak 25/21 Prinsippvedtak vedr. blomster til avdøde medlemmer.

Det er blitt reist spørsmål om ikke Trondheim og omegn MS‐forening skal gi en bårebukett når medlemmer, evt tidligere styremedlemmer, dør

Likepersoner

Heidi Bolgnes

950 48 275

hbolgnes@gmail.com

 

Nina Geirsdottir Meland

yMS/Ung med MS

476 55 635

geirsdottirm@gmail.com

 

Kathrine Schjetne

(Melhus)

414 32 400

kathr-sc@online.no

 

Bianca Mellingsæter

(Orkdal)

906 09 569

missytassie@outlook.com

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.