Hopp til hovedinnholdet

Fampyra VS Fampridine Accord

(Illustrasjonsbilde)

Mange opplever dårligere virkning og flere bivirkninger etter bytte fra Fampyra til Fampridine Accord. MS-forbundet oppfordrer de det gjelder om å melde inn endret effekt til Relis via lokal nevrologisk avdeling. 

MS-forbundet har mottatt flere henvendelser fra enkeltpersoner som har byttet fra medikamentet Fampyra til det generiske medikamentet Fampridine Accord. Enkeltpersonene forteller om at de opplever effekten annerledes og flere forteller om forverring, annen opplevd effekt og mulige bivirkninger.

Nasjonal kompetansetjeneste for MS sendte i mai ut et eget nyhetsbrev til nevrologer og fagpersoner om emnet der de fastslår at det ikke er holdepunkter for at Fampridine Accord skiller seg fra Fampyra.

Legemiddelverket og RELIS har vurdert saken og konkludert med at det ikke skal forekomme forskjeller mellom de to medikamentene. Det vises til tre studier som har sammenlignet den farmakokinetiske profilen til Fampyra med profilen til Fampridine Accord. Studiene viste at produktene er bioekvialente, det vil si at den biologiske tilgjengeligheten av virkestoffet i generika tilsvarer den for originalpreparatet. Det betyr at det tas opp i kroppen i samme grad og har tilsvarende virkning. Preparatene anses som medisinsk likeverdige.

MS-forbundet opplever også at det er ulik praksis mellom sykehusene. Noen får mulighet til å bytte tilbake dersom de opplever forverring etter bytte til Fampridine Accord, mens andre ikke får samme mulighet. Noen velger å betale for å få originalpreparatet Fampyra.

-Vi opplever dette som en fortvilende situasjon. Det har store konsekvenser for enkeltmennesker. Kostnadene mellom preparatet er små, da det vi har fått opplysning om er at de skiller noen hundrelapper per måned, sier Magne Wang Fredriksen.

Fredriksen opplyser om at MS-forbundets styre har diskutert denne saken og ser alvorlig på at enkeltpersoner opplever sykdomsforverring etter bytte.

MS-forbundet har diskutert saken med Nasjonal kompetansetjeneste for MS, og utfordret fagmiljøet på hvilke muligheter man kan ha for å endre praksis ved generisk bytte.

               

Vi oppfordrer alle som opplever forverring ved bytte fra Fampyra til Fampridine Accord til å kontakte lokal nevrologisk avdeling/nevrolog.

Nevrologen må melde forverringen og/eller bivirkningene inn til Relis.

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.