Hopp til hovedinnholdet

Nasjonal hjernehelsestrategi skal gi bedre tjenester

- Pasientens perspektiv er grunnleggende i hele strategien, sa helseminister Bent Høie da han la frem strategien. (Foto: ©UiO/Øystein H. Horgmo)

Mer enn hver tredje nordmann vil bli rammet av en hjernesykdom eller skade i hjernen i løpet av livet. Nå skal det utvikles bedre tjenester for disse pasientgruppene. 

Tirsdag 12. desember lanserte helseminister Norges første nasjonale hjernehelsestrategi. Strategien er også den første av sitt slag i Europa.

- Sykdommer i hjernen er noe de fleste av oss vil bli berørt av, enten som pasient eller pårørende, og konsekvensene av sykdommen er ofte store. For mange av de alvorlige sykdommene som ALS, demens og Parkinson, vet vi ikke årsaken til sykdommen og vi har ikke effektiv behandling. Derfor er mer penger forskning en viktig del av strategien, sa helseminister Bent Høie under lanseringen.

Regjeringen ber Forskningsrådet lyse ut 20 millioner kroner til forskningssenter for klinisk behandling, på alvorlige sykdommer som ALS, MS og demens. I tillegg styrkes Forskningsrådet med ytterligere 5 millioner kroner på dette feltet.

I tillegg til mer forskning og innovasjon, legger strategien vekt på forebygging, bedre involvering av pasienter og pårørende og bedre behandling og oppfølging av pasienter.

              

Samvalg understrekes

Helseministeren la under lanseringen vekt på at strategien skal føre til at pasienter og pårørende blir mer involverte i beslutninger. 

- Det er pasienten som er ekspert på eget liv. Derfor skal pasienten involveres i beslutninger om utredning, behandling og oppfølging og deres kunnskap skal brukes aktivt til å bedre tjenestene, sier Høie.

Det skal utarbeides flere samvalgsverktøy for pasienter med hjernesykdom, slik at de aktivt kan delta i beslutninger. Erfaringene med ParkinsonNet skal brukes til å utvikle flere faglige nettverk.

        

Behovet er stort

Generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad, gleder seg over at strategien er lansert og ser frem til lesningen av strategien.

– Behovet for en helhetlig strategiplan er i dag stort,og jeg har forventninger om at strategien må føre til konkrete tiltak. I dag er det er et gap mellom hva pasientene forventer og det helsetjenestene tilbyr, og det er disse gapene en hjernestrategi må ha som mål å tette, sier Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet.

– I Norge har hjernesykdommer blitt underprioritert i årevis, og kronikere er blitt skjøvet til side for andre behov i helsetjenestene.

Hun peker på at det er mange pasientgrupper innenfor hjernehelseområdet som står overfor like problemstillinger knyttet til utredning, behandling, rehabilitering og forskning.  

         

Mona Enstad har vært i tett kontakt med departementet for å sikre at MS-forbundets interesser blir ivaretatt i strategien. Her med statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Startet i 2015

MS-forbundet tok våren 2015 initiativ til et samarbeid med Epilepsiforbundet, Parkinsonforbundet og CP-foreningen, og sammen har de fire pasientorganisasjonene jobbet aktivt overfor Stortinget for at politikerne skulle se de store utfordringene til hjernesykdommene. Under Arendalsuka 2015 ble sentrale politikere utfordret på det store behovet for en handlingsplan for å styrke tilbudet til de nevrologiske diagnosene, og pasientorganisasjonene har krevd en konkret satsing på hjernehelseområdet. Som samarbeidsorgan ble Hjernerådet etter hvert sentralt i arbeidet.

Høsten 2015 skrev Stortingets helse- og omsorgskomite en enstemmig merknad i statsbudsjettet 2016, og ba regjeringen vurdere behovet for en hjerneplan. Helseministeren ba Helsedirektoratet lage en statusrapport for hjernehelse i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble offentliggjort i begynnelsen av februar i år, og avdekket flere eksempler på svikt i helsetjenestene og store regionale forskjeller i behandlingstilbudet, både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. En av ti pasienter får ikke de tjenestene de trenger. 

Som svar på rapporten inviterte regjeringen til et toppmøte om hjernehelse 21. mars i år. Toppmøtet handlet spesielt om hvordan Norge kan øke kunnskapen om hjernesykdommene MS, ALS og demens, og flere av de innledende innleggene satte fokus på MS-forskning og behandling. Under møtet annonserte statsminister Erna Solberg at regjerningen planla å utarbeide en nasjonal hjernehelsestrategi, som ble lansert 12. desember. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.