Hopp til hovedinnholdet

Stamceller: Vil behandle 25 hvert år

Fagmiljøet på Haukeland universitetssykehus har sammen med MS-forbundet tatt kontakt med stortingspolitikere for å skaffe midler til et utvidet stamcelletilbud for personer med MS. Fra venstre, Mona Enstad, MS-forbundet, Olaug Bollestad (KrF), medlem av helse- ogomsorgskomiteen og Lars Bø, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS. (Foto: Olav Førde)

Fagmiljøet på Haukeland universitetssykehus ber Regjeringen om en ekstrabevilgning for å gi stamcelletransplantasjon til 25 MS-pasienter per år.

Det går fram av et skriv professor Lars Bø, som leder Nasjonal kompetansetjeneste for MS, har sendt til helsepolitikere på Stortinget.

Bø trenger om lag 20 millioner kroner per år i fem år for kunne utvide dagnes behandlingstilbud på Haukeland universitetssykehus og samtidig drive forskning på stamcelletransplantasjon ved MS.

Selve behandlingen vil koste om lag 450.000 kroner per pasient. Så kommer utgifter til ekstra fagpersonell ved nevrologisk og hematologisk avdeling på Haukeland. Det må også foretas ombyggingsarbeider slik at flere enerom blir tilgjengelige når pasientene skal isoleres.

Mange på ventelister

På Stortinget: Helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Tove Karoline Knutsen, og professor Lars Bø.

Rundt 50 personer med MS i Norge har de siste årene reist utenlands for stamcelletransplantasjon (HSCT). Mange står nå på venteliste ved klinikker rundt omkring i Europa og Amerika. Flere steder  i Norge holdes innsamlingsaksjoner for å skaffe penger til behandlingen.

Haukeland universitetssykehus har så langt i år behandlet tre personer med MS. I Sverige vil 50 svenske MS-pasienter få HSCT i år.

Store besparelser

Bø ønsker å etablere et nasjonalt tilbud som svarer til behovet. Dette vil kunne gi store besparelser for samfunnet, mener han. De fleste som får HSCT, vil ikke lenger trenge dyre bremsemedisiner. Utgiftene til HSCT vil derfor være inntjent på få år.

Legemiddelfirmaene vil ikke forske på stamcelletransplantasjon fordi det ikke vil gi store nok inntekter.  Forskningsrådet finansier heller ikke slik forskningsbasert behandling, og helseforetakene har ikke rom for dette innenfor sine budsjetter.

Nødvendig med forskning

Derfor kreves det en særskilt bevilgning for å få etablert behandlingen i Norge, og få gjort forskningen som er nødvendig for å kvalitetssikre den, mener Bø.

Gjennom et forskningsbasert behandlingstilbud  vil en også kunne skaffe de kliniske og helseøkonomiske data som trengs for å integrere HSCT i det ordinære behandlingstilbudet.

Pasienter med et aggressivt sykdomsforløp tross forebyggende behandling bør tilbys stamcelletransplantasjon i Norge, skriver Bø i henvendelsen til stortingspolitikerne.

MS-forbundet ønsker utvidet tilbud på Haukeland

På Stortinget: Fra venstre, Mona Enstad, MS-forbundet, Morten Wold (FrP), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Nina Kvernmo, nestleder i MS-forbundets styre, Kristin Ørmen Johnsen (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Lars Ole Hammersland, styreleder i MS-forbundet, og professor Lars Bø.. (Foto: Olav Førde)

Svært lovende behandling

MS-forbundet i Norge støtter kompetansetjenestens initiativ til å starte forskningsbasert stamcellebehandling på Haukeland universitetssykehus. MS-forbundet har, sammen med professor Lars Bø, deltatt i flere møter med helsepolitikere på Stortinget.

- Vi opplever stor interesse både i regjeringspartiene og i opposisjonen. Jeg håper politikerne kan samle seg om en løsning.

- MS-pasienter ser seg i dag nødt til å be om støtte fra familier, venner og lokalsamfunn for å få råd til å ta behandlingen i utlandet. Slik kan vi ikke ha det, sier Enstad.

- For en gruppe MS-pasienter vil  behandlingen  være avgjørende for å hindre utvikling av invaliditet.

- Norske og internasjonale eksperter, både nevrologer og hematologer, betegner behandlingen som svært lovende. Noen kaller den revolusjonerende. Det gjenstår å bevise dette gjennom kontrollerte studier. Da vil behandlingen kunne tas i bruk av langt flere enn den undergruppen vi snakker om i dag, sier Enstad.

- Midler over statsbudsjettet vil være avgjørende for en helt nødvendig utvidelse av behandlingstilbudet, samtidig som man bidrar til viktig forskning på det som kan være en revolusjonerende, ny MS-behandling.

Bergens Tidende: Ber om 20 millioner til mer MS-behandling

TV2: Vil stamcellebehandle flere MS-pasienter

Dagens Medisin: Vil gi stamceller til 25 MS-pasienter i året

Kort om HSCT ved MS

 • HSCT = Hematopoietisk stamcelletransplantasjon
 • Beinmargen stimuleres til å tømme blodstamceller ut i blodet
 • Blodstamcellene høstes, rensen og fryses ned
 • Immunsystemet slås ut med cellegift
 • Noen sykehus bruker mellomdose-behandling (BEAM), andre gir lavdose-behandling (cyklofosfamid)
 • Pasienten isoleres i 7-10 dager for å hindre infeksjoner
 • Pasienten får blodstamcellene tilbake via blodårene
 • Cellene søker seg til beinmargen der et nytt immunforsvar bygges opp, forhåpentligvis uten den «programmeringsfeilen» som forårsaker MS
 • Nevrologene henviser pasienter, hematologene står for selve behandlingen
 • En svensk studie (Burman) viser at 67 prosent er uten sykdomsaktivitet etter fire år
 • En amerikansk studie (Burt) viser at 80 prosent er uten sykdomsaktivitet etter to år

Hvem kan få HSCT?

 • MS-pasienter som har et alvorlig forløp, med utbredt betennelsesaktivitet og hyppig MS-attakker til tross for bruk av bremsemedisin
 • Pasienten må ha hatt minst to attakker siste år, tydelig bedring av attakkbehandling, EDSS-score under eller lik 6.5.
 • Sykdomsvarighet under 6 år og alder under 45 er relative kriterier, som må veies opp mot sykdomsaktivitet
 • Over 40 norske MS-pasienter har tatt behandlingen i utlandet
 • Mange står på venteliste i klinikker rundt om i verden
 • Et norsk tilbud er startet på Haukeland, tre får behandling i vår
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.